Spordimassaži koolitus

Õppekavarühm:  teraapia ja taastusravi

Koolituse eesmärk: anda osalejale spordimassaažialaseid teoreetilisi ja praktilisi teadmisi.

Õpiväljundid

 • koolituse lõppedes oskab osaleja anda spordimassaaži arvestades spordiala ja kliendi seisundit.
 • teab, kuidas ja millal kasutada erinevaid massaaži vorme (taastav-, säilitav-, võistluspuhune massaaž).
 • oskab anda massaaži ja nõuandeid erinevate vigastuste-, ülekoormuste-  ning traumade puhul.
 • on võimeline andma massaaži massaažilaual kui ka välitingimustes (võistlustel) läbi riiete.

Õppemeetodid: Kasutatakse aktiivõpemeetodit. Teoreetilisi teadmisi omandatakse koos praktiliste teadmistega.

Õppevahendid:  konspektid (sisalduvad hinnas)

Õppekeskonna kirjeldus: Koolitusruumid on hubased ja puhtad.Ruumides on olemas massaažilauad ja vajadusel matid.

Õppekava koostamise aluseks on massaažiteraapia kutsestandard. Spordimassaažiteraapia tööosa nr. A.2.5.

Teemad

 • Mis on spordimassaaž. Spordimassaazi kolm printsiipi: millal, mida ja miks  ehk ajastus-tehnikad-eesmärk
 • Massaaži toimed, näidustused ja vastunäidustused
 • Venitusteraapia, triggerpunktid
 • Spordimassaaži erinevad vormid
 • Spordimassaaž erinevate spordialade korral
 • Massaaži praktilised võtted massaažilaual
 • Massaazi praktlised võtted matil
 • Kergemad vigastused ja traumad. Massaaž nende puhul.

Koolituse toimumisaeg:

30.nov.- 01.dets. 2018.a.  kl. 10.00-18.00 Tallinnas aadressil Tondi 8a.

Koolituse maht: 20 ak/h, millest 8 ak/h  auditoorselt ja 8 ak/h praktilist tööd ning  4 ak/h iseseisvat tööd.

Koolituse maksumus on  140.- eurot.                                                                                      Oleme Töötukassa koostööpartner. Kellel on võimalik saab rahastust taotleda Töötukassa kaudu.

Toimumiskoht: Krautmani Terviseakadeemia, Tondi 8a,   Tallinn

Kohapeal on võimalik ööbida (10.- euri/öö), seda eelneval kokkuleppel. Olemas on kööginurk ja pesemisvõimalus ( dušš).

Sihtgrupp: füsioterapeudid, massöörid.

Hindamine ehk lõpetamise tingimused:

-kirjalik eksam,  läbinuks loetakse kui 75% on vastatud õigesti

-praktiline eksam,  eksaminant saab situatsioonülesande. See tuleb praktiliste võtetega lahendada, samas on osaleja suuteline põhjendama mida ja miks tegi just selliseid võtteid

Väljastatavad dokumendid

 • tunnistus, kui kirjalik ja praktiline eksam on läbitud
 • tõend, kui eksam on läbimata, kuid osalejas osales koolitusel täies mahus.  Sel juhul on võimalik hiljem sooritada järeleksam. Eduka läbimise puhul saadakse tunnistus.

Koolitaja:

Andrei Kipper: manuaalterapeut, spordimassaažiterapeut tase VI, RMT .   Viinud läbi spordi -ja ravimassaažialaseid koolitusi läbi erinevatel tasemel osalejatele. Koolitaja Alar Krautmani Terviseakadeemias,   Krautmani Massaaži ja Terviseakadeemias , Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Ida Tallinna Keskhaiglas ning MTÜ Elukaar juures.

Koolituse kvaliteedi tagamiseks koolitajad täiendavad püsivalt eriaalaselt (3 aasta jooksul vähemalt 75 tundi), arvestavad grupi tasemega ja eripäraga.  Koolituse lõppedes osalejad täidavad tagasiside lehe, mille alusel saame hinnata, kuidas saadi eelnevalt aru koolituse sisust, kas koolitajapoolne materjali esitus oli arusaadav , kas õpperuum oli piisavalt hubane ning ettepanekud, mida võiks tulevikus paremini teha.

Soovituslikud kirjandusallikad:

 • Patricia.J. Benjamin “Understanding Sports Massage”
 •  Jalak,R,.Annus.L. Rannamaa.L., Eller.A.Õ   “Spordimeditsiin treeneritele”