Ravimassaži koolitus

Õppekavarühm:  teraapia ja taastusravi

Õpiväljundid:

Probleemide defineerimine ja leidmine on iga terapeutilise protseduuri tähtsaim ja ka keerulisim osa. Põhjuse leidmine annab aluse kogu teraapiale.

Sageli tuleb meie juurde klient, kellel valu mingis piirkonnas. Mida teha ja kuidas läheneda. Hakata masseerima valuliku piirkonda?  Koolitlusel vaatleme lokaalsete valude erinevaid tekkepõhjusi ning võimalikke lahendusteid.

  • koolituse lõppedes oskab osaleja anda probleemi lahendusele suunatud ravimassaaži arvestades kliendi seisundit ja oma pädevust
  • teab, kuidas ja millal kasutada erinevaid teraapiaid (triggerpunktiteraapia, sidekirme tehnikad, neuromuskulaarseid tehnikaid, venitusteraapia meetodeid)

Sihtgrupp: massöörid, füsioterapeudid.

Õppemaht: 36 ak/tundi, mis sisaldab 16 ak/h auditoorset õpet, 16 ak/h praktilist õpet  ja 4 a/tundi iseseisvat tööd.

Õppemeetodid: Kasutatakse aktiivõpe meetodeid. Teoreetilisi teadmisi omandatakse koos praktiliste teadmistega.

Õppevahendid: konspektid (sisalduvad hinnas),  vastavad joonised

Õppekeskonna kirjeldus: Koolitusruumid on hubased ja puhtad. Ruumides on olemas massaažilauad, vajadusel matid ja dataprojektor.

Õppekava koostamise aluseks on massaažiteraapia kutsestandard. Ravimassaažiteraapia tööosa nr. A.2.6

Teema:

-Lokaalsed valud (mis ei ole tingitud  traumast) ,  nende võimalikud tekkepõhjused ja teraapiameetodid

Praktilisel koolitusel viiakse kokku teooria ja reaalne tehnikate kasutamine,  probleemi ning võimalikud lahendusteed.

Koolitus toimub
20-22 august 2021a. Tallinnas
24-26 september 2021a. Tartus

Koolituse ajakava:
1. päev
09:30-10:00 kogunemine
10:00-13:00 koolitus
13:00.14:00 lõuna
14:00-17.00 koolitus

2. päev
10:00-13:00 koolitus
13:00.14:00 lõuna
14:00-17:00 koolitus

3. päev
10:00-13:00 koolitus
13:00.14:00 lõuna
14:00-16:00 koolitus

Koolituse maksumus on 205 eurot.  
Tasu sisaldab koolitust ja  koolituse materjale.

Ettemaks koolitusele registreerimiseks on 50€
Juhul, kui osaleja otsustab koolitusel mitte osaleda, siis ettemaksu ei tagastata!
Ettemaksu konto: MTÜ Elukaar a/k EE231010220196741221
Ülejäänud osa saab maksta ülekandega enne koolituse algust või  sularahas kohapeal.  Kes soovib arvet, andke eelnevalt teada.

Osaleja loetakse registreerituks, kui on kirjalikult registreerinud meilile ja tasunud ettemaksu.

Hindamine ja lõpetamise tingimused:

  • kirjalik eksam, läbinuks loetakse kui 75% on vastatud õigesti,
  • praktiline eksam, eksminant saab situatsioonülesande. See tuleb praktiliste võtetega lahendada, samas on osaleja suuteline põhjendama mida ja miks tegi just selliseid võtteid.

Väljastatavad dokumendid:

  • tunnistus, kui kirjalik ja praktiline eksam on läbitud
  • tõend, kui eksam on läbimata, kuid osaleja osales koolitusel täies mahus. Sel juhul on hiljem võimalik sooritada järeleksam. Eduka läbimise puhul saadakse tunnistus

Koolitaja:

Andrei Kipper: manuaalterapeut, spordimassaažiterapeut tase VI, RMT. Viinud läbi spordi – ja ravimassaažialaseid koolitusi erinevatel tasemel osalejatele. Koolitaja Alar Krautmani Terviseakadeemias, Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemias, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Ida Tallinna Keskhaiglas ja MTÜ Elukaar juures

Koolituse kvaliteedi tagamiseks koolitajad täiendavad püsivalt erialaselt ( 5 aasta jooksul vähemalt 75 tundi), arvestavad grupi tasemega ja eripäraga. Koolituse lõppedes annavad osalejad tagasiside, mille alusel saame hinnata , kuidas saadi eelnevalt aru koolituse sisust, kas koolitajapoolne materjali esitus oli arusaadav, kas õpperuum oli piisavalt hubane ning ettepanekud , mida võiks tulevikus paremini teha

Soovituslik kirjandus:

  • Jari Ylinen  “Venitusteraapia”
  • Susan Mumford “Põhjalik massaaži käsiraamat”
  • James H. Clay,  David Pounds “Basic Clinical Massage Therapy”

Palun huvilistel registreerida võimalikult varakult, sest kohtade arv on piiratud.

Küsimuste puhul saab helistada või meili saata.

Kohtumiseni
Andrei Kipper
Manuaalterapeut, spordimassaažiterapeut tase VI, MA, RMT
Tel. +372 56828520
ak.estom@gmail.com