Ravimassaži koolitus III moodul

Õppekavarühm:  teraapia ja taastusravi

Õpiväljundid:

Probleemide defineerimine ja leidmine on iga terapeutilise protseduuri tähtsaim ja ka keeruliseim osa. Põhjuse leidmine annab aluse kogu teraapiale.

Me võime osata väga häid tehnikaid ning meetodeid, kuid kui me ei tea millal ja kuidas neid kasutada, siis mitte ainult lahendused on rasked tulema vaid ka teraapia kulgu on keeruline prognoosida.

  • koolituse lõppedes oskab osaleja anda ravimassaaži arvestades kliendi seisundit ja oma pädevust
  • teab, kuidas ja millal kasutada erinevaid teraapiaid (triggerpunktiteraapia, sidekirme tehnikad, neuromuskulaarseid tehnikaid, venitusteraapia meetodeid)
  • oskab anda massaaži ja nõuandeid erinevate vaagna, lülisamba ja rindkere probleemide korral

Sihtgrupp: massöörid, füsoterapeudid.

Õppemeetodid: Kasutatakse aktiivõpe meetodeid. Teoreetilisi teadmisi omandatakse koos praktiliste teadmistega.

Õppemaht: 36 ak/tundi, mis sisaldab 16 ak/h auditoorset õpet, 16 ak/h praktilist õpet  ja 4 a/tundi iseseisvat tööd.

Õppevahendid: konspektid (sisalduvad hinnas), inimese skelett, vastavad joonised

Õppekeskonna kirjeldus: Koolitusruumid on hubased ja puhtad. Ruumides on olemas massaažilauad (vastavalt osalejate arvule) , vajadusel matid ja dataprojektor.

Õppekava koostamise aluseks on massaažiteraapia kutsestandard. Ravimassaažiteraapia tööosa nr. A.2.6

Teemad:
Pehmekoeteraapia:
– triggerpunktiteraapia
-neuromuskulaarsed tehnikad
-sidekoetehnikad
-venitusteraapia tehnikad

Alateemad:
-vaagen, selle hindamine ja korrigeerimine

-lülisammas , selle hindamine ja korrigeerimine
-rindkere, selle hindamine ja korrigeerimine

Praktilisel koolitusel viiakse kokku teooria ja reaalne tehnikate kasutamine , probleemi ning võimalikud lahendusteed.

Koolitus toimub 23-25. novembril Tallinnas aadressil Tondi 8a. Kohapeal on võimalik ööbida (ette registreerimisega). Olemas on kööginurk ja pesemisvõimalus (dušš) Ööbimise maksumus 5 eurot/öö.

Koolituse ajakava:
1. päev
09.00-10.00 kogunemine
10. 00-13.00 koolitus
13.00.14.00 lõuna
14.00-18.00 koolitus

2.päev
10.00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-18.00 koolitus

3.päev
10.00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-16.00 koolitus

Koolituse maksumus on 195 eurot. Füsioterapeutide Liidu  liikmetele hinnasoodustus 10% . Kes on III mooduli juba läbinud ja soovib  uuesti osaleda, saab 50% soodustust.
Tasu sisaldab koolitust, koolituse materjale, kohvipause.
Lisanduvad söögid . Sööki ja jooke võib soovi korral kaasa võtta.
Ettemaks koolitusele registreerimiseks on 50€
Juhul, kui osaleja otsustab koolitusel mitte osaleda, siis ettemaksu ei tagastata!
Ettemaksu konto: MTÜ Elukaar a/k EE231010220196741221
Ülejäänud osa saab maksta ka sularahas kohapeal..

Osaleja loetakse registreerituks, kui on kirjalikult registreerinud meilile ja tasunud ettemaksu.

Oleme Töötukassa koostööpartner. Kel võimalus, saab finantseerimist taotleda Töötukassa kaudu.

Hindamine ja lõpetamise tingimused:

  • kirjalik eksam, läbinuks loetakse kui 75% on vastatud õigesti,
  • praktiline eksam, eksminant saab vabatahtliku kliendi, kellele koostab anamneesi , kliendi seisundi hindamise  (testimine) ja selle baasil probleemi lahendamise. Eksamineerija  põhjendab  mida ja miks tegi just selliseid võtteid.                        Eksam loetakse läbinuks, kui klient saab reaalset abi.

Väljastatavad dokumendid:

  • tunnistus, kui kirjalik ja praktiline eksam on läbitud
  • tõend, kui eksam on läbimata, kuid osaleja osales koolitusel täies mahus. Sel juhul on hiljem võimalik sooritada järeleksam. Eduka läbimise puhul saadakse tunnistus

Koolitaja:

Andrei Kipper: manuaalterapeut, spordimassaažiterapeut tase VI, RMT. Viinud läbi spordi – ja ravimassaažialaseid koolitusi erinevatel tasemel osalejatele. Koolitaja Alar Krautmani Terviseakadeemias, Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemias, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Ida Tallinna Keskhaiglas ja MTÜ Elukaar juures

Koolituse kvaliteedi tagamiseks koolitajad täiendavad püsivalt erialaselt ( 5 aasta jooksul vähemalt 75 tundi), arvestavad grupi tasemega ja eripäraga. Koolituse lõppedes annavad osalejad tagasiside, mille alusel saame hinnata , kuidas saadi eelnevalt aru koolituse sisust, kas koolitajapoolne materjali esitus oli arusaadav, kas õpperuum oli piisavalt hubane ning ettepanekud , mida võiks tulevikus paremini teha

Soovituslik kirjandus:

  • Jari Ylinen  *Venitusteraapia*
  • Susan Mumford *Põhjalik massaaži käsiraamat*
  • James H. Clay,  David Pounds * Basic Clinical Massage Therapy*

Palun huvilistel registreerida võimalikult varakult, sest kohtade arv on piiratud.

Kohtumiseni
Andrei Kipper
Manuaalterapeut, spordimassaažiterapeut tase VI, MA, RMT
Tel. +372 56828520
ak.estom@gmail.com