Õlavöötme seisundi hindamine ja düsfunktsiooni korral võimalikud teraapiameetodid

Õppekavarühm:  teraapia ja taastusravi

Õpiväljundid:

Õlavöötme all mõtleme abaluu piirkonda, rangluu piirkonda, õlaliigest ja ülajäset. Kui neist ühes piirkonnas on düsfunktsioon, siis on ka teiste piirkondade töö häiritud.

Koolitusel käsitleme õlavöötme seisundi hindamist, probleemide puhul võimalikke põhjuste leidmist ja teraapiameetodeid vastavalt olukorrale

-koolituse lõppedes oskab osaleja hinnata õlavöötmega seotud lihaste seisundit – oskab testida õlaliigese ja ülajäsemete liigeste sidemeid (ligamente)
-oskab hinnata oma pädevust ja anda teraapiat vastavalt olukorrale.

Sihtgrupp: arstid, füsioterapeudid, massöörid, manuaalterapeudid jt.


Õppemaht: 72 ak/tundi, mis sisaldab 32 ak/h auditoorset õpet, 32 ak/h praktilist õpet  ja 8 a/h iseseisvat tööd.
Õppemeetodid: Kasutatakse aktiivõpe meetodeid. Teoreetilisi teadmisi omandatakse koos praktiliste teadmistega.

Õppevahendid: konspektid (sisalduvad hinnas), inimese skeleti mudel, teemakohased joonised

Teema:
– Õlavöötme seisundi seisundi hindamine ning teraapiameetodid -Seosed õlavöötme lihaste ja liigeste vahel

Praktilisel koolitusel viiakse kokku teooria ja reaalne tehnikate kasutamine, probleemid ning nende võimalikud lahendusteed.

Koolitus toimub 09-11 detsembril 2022 .a. Tallinnas

Koolituse ajakava:
1. päev
09.30-10.00 kogunemine
10. 00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-17.00 koolitus
2. päev
10.00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-17.00 koolitus
3. päev
10.00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-16.00 koolitus

Koolituse maksumus on 235 eurot. Füsioterapeutide Liidu liikmetele hinnasoodustus 10%
Ettemaks koolitusele registreerimiseks on 100 €.
Juhul, kui osaleja otsustab koolitusel mitte osaleda, ettemaksu ei tagastata!
Ettemaksu konto: MTÜ Elukaar a/k EE231010220196741221
Ülejäänud osa saab maksta ka sularahas kohapeal.
Osaleja loetakse registreerituks, kui on kirjalikult registreerinud meilile ja tasunud ettemaksu.


Hindamine ja lõpetamise tingimused:
Lõpetamisel sooritab osaleja eksami. Selle läbimisel saab vastava tunnistuse. Kes eksamit ei läbi või võtab osa osaliselt, mitte täies mahus, saab tõendi


Koolitaja:
Andrei Kipper: manuaalterapeut, kiropraktik, spordimassaažiterapeut tase VI, MA, RMT.

Viinud läbi erialaseid koolitusi nii Eestis kui ka väljaspool erinevatel tasemel osalejatele. Samuti viinud läbi spordi- ja ravimassaažialaseid koolitusi.


Koolituse kvaliteedi tagamiseks koolitajad täiendavad end erialaselt (5 aasta jooksul vähemalt 75 tundi), arvestavad grupi taseme ja eripäraga. Koolituse lõppedes annavad osalejad tagasiside, mille alusel saame hinnata, kuidas saadi aru koolituse sisust, kas koolitajapoolne materjali esitus oli arusaadav, kas õpperuum oli piisavalt hubane ning ettepanekud, mida võiks tulevikus paremini teha.

Palun huvilistel registreerida võimalikult varakult, sest kohtade arv on piiratud.
Küsimuste puhul saab helistada või võtta ühendust e-posti teel.

Andrei Kipper:

Tel. 56828520

meil:  ak.estom@gmail.com