Müofastsiaalsete liinide testimine. Seosed lihaste ja liigeste vahel.

Õppekavarühm:  teraapia ja taastusravi

Õpiväljundid:
Probleemide defineerimine ja leidmine on iga terapeutilise protseduuri tähtsaim ja ka keerulisim osa. Põhjuse leidmine paneb aluse kogu teraapiale.

Koolitlusel käsitleme lihaste– ja liigestevahelisi seoseid. Hindame lihaste seisundit (hüpertooniline, hüpotooniline, fastsiaalselt lühenenud või tasakaalus) ning lihaste või liigeste düsfunktsiooni korral nende võimalikke tekkepõhjusi. Sellest sõltuvalt on teraapia erinev, ka füsioteraapilises osas. Kuidas neid teadmisi praktiliselt teraapias rakendada? Koolitusel anname selleks töövahendid.

-koolituse lõppedes oskab osaleja hinnata müofastsiaalsete liinide seisundit
-teab, kuidas müofastsiaalse liini ühe piirkonna lihase või liigese düsfunktsioon mõjutab sama liini teisi lihaseid ja liigeseid

Sihtgrupp: arstid, medõed, massöörid, füsioterapeudid, manuaalterapeudid, sporditreenerid jt.


Õppemaht: 36 ak/tundi, mis sisaldab 16 ak/h auditoorset õpet, 16 ak/h praktilist õpet  ja 4 a/tundi iseseisvat tööd.

Õppemeetodid: Kasutatakse aktiivõpe meetodeid. Teoreetilisi teadmisi omandatakse koos praktiliste teadmistega.

Õppevahendid: konspektid (sisalduvad hinnas)

Teemad:

– Müofastsiaalsed liinid, lihaste ja liigeste asetus nendes
– Müofastiaalse liini testimine, selle abil probleemse lihase või liigese leidmine.

Praktilisel koolitusel viiakse kokku teooria ja reaalne tehnikate kasutamine, probleemid ning nende võimalikud lahendusteed.

Koolitus toimub 25-27.märtsil 2022.a.

Koolituse ajakava:
1. päev
09.30-10.00 kogunemine
10. 00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-17.00 koolitus
2. päev
10.00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-17.00 koolitus
3. päev
10.00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-16.00 koolitus

Koolituse maksumus on 235 eurot. Eesti Füsioterapeutide Liidu ja Eesti Perearstide seltsi liikmetele hinnasoodustus 10% .

Tasu sisaldab koolitust ja koolituse materjale
Koolituse ruumides on massaažilauad ning muud vajalikud vahendid koolituse läbiviimiseks. Ruumid on hubased, võimalus käsi pesta.

Endal kaasa võtta mugavad riided.

Ettemaks koolitusele registreerimiseks on 50 €.
Juhul, kui osaleja otsustab koolitusel mitte osaleda, ettemaksu ei tagastata!
Ettemaksu konto: MTÜ Elukaar a/k EE231010220196741221
Ülejäänud osa saab maksta enne koolituse algust pangaarvele või sularahas kohapeal. Kes soovib arvet, andke eelnevalt teada.
Osaleja loetakse registreerituks, kui on kirjalikult registreerinud meilile ja tasunud ettemaksu.


Hindamine ja lõpetamise tingimused:
kirjalik eksam, läbinuks loetakse kui 75% on vastatud õigesti
praktiline eksam, eksminant saab situatsioonülesande. See tuleb praktiliste võtetega lahendada, samas on osaleja suuteline põhjendama mida ja miks tegi just selliseid võtteid.

Väljastatavad dokumendid:
tunnistus, kui kirjalik ja praktiline eksam on läbitud
tõend, kui eksam on läbimata, kuid osaleja osales koolitusel täies mahus. Sel juhul on hiljem võimalik sooritada järeleksam. Eduka läbimise puhul väljastatakse tunnistus.


Koolitaja:
Andrei Kipper: manuaalterapeut, spordimassaažiterapeut tase VI, RMT. Viinud läbi manuaalteraapia alaseid koolitusi nii Eestis kui ka väljaspool erinevatel tasemel osalejatele.Samuti viinud läbi spordi- ja ravimassaažialaseid koolitusi..

Palun huvilistel registreerida võimalikult varakult, sest kohtade arv on piiratud.
Küsimuste puhul saab helistada või võtta ühendust e-posti teel.

Andrei Kipper:

Tel. 56828520

meil:  ak.estom@gmail.com