Kinesioteipimise koolitus

Kinesioteipimise baaskoolitus

Õppekava rühm: Teraapia ja taastusravi

Õpiväljund: osaleja teab kinesoteipimise põhialuseid ja oskab kasutada lihasteipimise võtteid erinevatel lihastel

Teemad:

-kineseoteipimise alused ja põhimõtted
-lihasteipimine

Koolituse hind sisaldab:

  • teibirulli osaleja kohta
  • koolitusematerjale
  • kohvipausi

Kohale tulla mugavas riietuses

Koolitus toimub Krautmani Terviseakadeemias aadressil Tondi 8a, Tallinnas

Koolituse aeg:  22. september 2018  kl 10.00-15.30

Koolituse maht: 7 ak/tundi , mis sisaldab 2 ak/h auditoorset õpet ja 5 ak/h praktilist õpet

Koolituse maksumus:  65.- euri. )
Maksta sularahas kohapeal või enne koolituse algust pangaarvele.

Koolituse ruumid on hubased ja on olemas massaažilauad.

Osaleja loetakse registreerituks, kui on kirjalikult registreerinud meilile ja tasunud ettemaksu.

Oleme Töötukassa koostööpartner. Kel võimalus, saab finantseerimist taotleda Töötukassa kaudu.

Väljastatavad dokumendid: Tõend koolituse läbimise kohta

Koolitaja:  

Andrei Kipper: manuaalterapeut, spordimassaažiterapeut tase VI, RMT .   Viinud läbi spordi -ja ravimassaažialaseid koolitusi läbi erinevatel tasemel osalejatele. Koolitaja Alar Krautmani Terviseakadeemias,   Krautmani Massaaži ja Terviseakadeemias , Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Ida Tallinna Keskhaiglas ning MTÜ Elukaar juures.

Koolituse kvaliteedi tagamiseks koolitajad täiendavad püsivalt eriaalaselt (3 aasta jooksul vähemalt 75 tundi), arvestavad grupi tasemega ja eripäraga.  Koolituse lõppedes osalejad täidavad tagasiside lehe, mille alusel saame hinnata, kuidas saadi eelnevalt aru koolituse sisust, kas koolitajapoolne materjali esitus oli arusaadav , kas õpperuum oli piisavalt hubane ning ettepanekud, mida võiks tulevikus paremini teha.

Kohtumiseni
Andrei Kipper
Manuaalterapeut, spordimassaažiterapeut tase VI, MA, RMT
Tel. 56828520
ak.estom@gmail.com