Kinesioteipimise koolitus edasijõudnutele

Kinesioteipimise  jätkukoolitus

Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi

Õpingu alustamise tingimused: Eelnevalt läbitud kinesioteipimise baaskoolitus

Õpiväljund:  Koolituse läbinu oskab kasutada lihasteipimise, ligament – ja lümfiteipimise võtteid erinevates kehapiirkondades.
Koolituse hind sisaldab:

  • teibirulli osaleja kohta
  • koolitusematerjale
  • kohvipausi

Õppe sisu:

  • Lihasteipimine
  • Ligamentteipimine
  • Lümfiteipimine
  • Teipimise erivõtted (teipimine rasedatele, traumade korral jm.)

Kohale tulla mugavas riietuses

Õppevahendid: konspekt, kinesioteip

Koolituse maht: 7 ak/tundi, mis sisaldab 3ak/h  auditoorset õpet ja 4 ak/h praktilist õpet

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on hubased ja puhtad. Ruumides on olemas massaažilauad, toolid ja lauad.

Koolitus toimub Tallinnas Tondi 8a, Kristel Krautmani Terviseakadeemia ruumides

Koolituse aeg:  12.november kl. 10.00-16.00

Asukoht: Krautmani Terviseakadeemia, Tondi 8a,  Tallinn

Koolituse maksumus 60.- euri. Registreerimiseks tuleb tasuda ettemaks 30.- euri.  Saab tasuda ka arve alusel. Füsioterapeutide Liidu liikmetele hinnasoodustus 10 % ( 54.- euri)Juhul, kui osaleja otsustab koolitusel mitte osaleda, siis ettemaksu ei tagastata!
Ettemaksu konto: MTÜ Elukaar a/k EE231010220196741221
Ülejäänud osa saab maksta ka sularahas kohapeal või enne koolitust pangaarvele.

Osaleja loetakse registreerituks, kui on kirjalikult registreerinud meilile ja tasunud ettemaksu.

Vastavalt seadusele on võimalik makstud summast tulumaks tagasi saada.Oleme Töötukassa koostööpartner. Kel võimalus, saab finantseerimist taotleda Töötukassa kaudu.

Väljastatavad dokumendid:   osaleja saab koolituse läbimise kohta vastava tõendi

Koolitaja:

Andrei Kipper: manuaalterapeut, spordimassaažiterapeut tase VI, RMT .   Viinud läbi spordi -ja ravimassaažialaseid koolitusi läbi erinevatel tasemel osalejatele. Koolitaja Alar Krautmani Terviseakadeemias,   Krautmani Massaaži ja Terviseakadeemias , Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Ida Tallinna Keskhaiglas ning MTÜ Elukaar juures.

Koolituse kvaliteedi tagamiseks koolitajad täiendavad püsivalt eriaalaselt (3 aasta jooksul vähemalt 75 tundi), arvestavad grupi tasemega ja eripäraga.  Koolituse lõppedes osalejad täidavad tagasiside lehe, mille alusel saame hinnata, kuidas saadi eelnevalt aru koolituse sisust, kas koolitajapoolne materjali esitus oli arusaadav , kas õpperuum oli piisavalt hubane ning ettepanekud, mida võiks tulevikus paremini teha.

 

Kohtumiseni
Andrei Kipper
Manuaalterapeut, spordimassaažiterapeut tase VI, MA, RMT
Tel. 56828520
ak.estom@gmail.com