Müofastsiaalsete liinide testimine. Seosed lihaste ja liigeste vahel.

Õppekavarühm:  teraapia ja taastusravi

Õpiväljundid:
Probleemide defineerimine ja leidmine on iga terapeutilise protseduuri tähtsaim ja ka keerulisim osa. Põhjuse leidmine paneb aluse kogu teraapiale.

Vaatluse alla tulevad müofastsiaalsed liinid ja lihaste asetus nendes. Kui mingi lihas on liinis tasakaalust väljas (hüpotooniline, hüpertooniline või fastsiaalselt lühenenud) , eristame, kas tegemist on primaarse või sekundaarse probleemiga. Sellest sõltuvalt on teraapia erinev, ka füsioteraapilises osas.

Kuidas neid teadmisi praktiliselt teraapias rakendada? Koolitusel anname selleks töövahendid.

-koolituse lõppedes oskab osaleja hinnata
müofastsiaalseid liine ja lihaste seisundit nendes

– oskab hinnata, kas probleemne piirkond on primaarne iseloomuga või sekundaarne (tagajärg)
-teab, kuidas müofastsiaalse liini ühe piirkonna lihase või liigese düsfunktsioon mõjutab sama liini teisi lihaseid ja liigeseid

Sihtgrupp: arstid, medõed, massöörid, füsioterapeudid, manuaalterapeudid, sporditreenerid jt.


Õppemaht: 30 ak/tundi, mis sisaldab 13 ak/h auditoorset õpet, 13 ak/h praktilist õpet  ja 4 a/tundi iseseisvat tööd.

Õppemeetodid: Kasutatakse aktiivõpe meetodeid. Teoreetilisi teadmisi omandatakse koos praktiliste teadmistega.

Õppevahendid: konspektid (sisalduvad hinnas)

Teemad:

– Müofastsiaalsed liinid, lihaste ja liigeste asetus nendes
– Müofastiaalse liini testimine, selle abil probleemse lihase või liigese leidmine.
-Lihaste seisundi hindamine


Praktilisel koolitusel viiakse kokku teooria ja reaalne tehnikate kasutamine, probleemid ning nende võimalikud lahendusteed.

Koolitus toimub : 02-04.juunil Tallinnas aadressil Tondi 6a

Koolituse ajakava:
1. päev
09.30-10.00 kogunemine
10. 00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-17.00 koolitus
2. päev
10.00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-17.00 koolitus
3. päev
10.00-13.00 koolitus
13.00-14.00 lõuna
14.00-16.00 koolitus

Koolituse maksumus on 255 eurot. Eesti Füsioterapeutide Liidu ja Eesti Perearstide seltsi liikmetele hinnasoodustus 10% .

Tasu sisaldab koolitust ja koolituse materjale
Koolituse ruumides on massaažilauad ning muud vajalikud vahendid koolituse läbiviimiseks. Ruumid on hubased, võimalus käsi pesta.

Endal kaasa võtta mugavad riided.

Ettemaks koolitusele registreerimiseks on 100 €.
Juhul, kui osaleja otsustab koolitusel mitte osaleda, ettemaksu ei tagastata!
Ettemaksu konto: MTÜ Elukaar a/k EE231010220196741221
Ülejäänud osa saab maksta enne koolituse algust pangaarvele või sularahas kohapeal. Kes soovib arvet, andke eelnevalt teada.
Osaleja loetakse registreerituks, kui on kirjalikult registreerinud meilile ja tasunud ettemaksu.


Hindamine ja lõpetamise tingimused:
kirjalik eksam, läbinuks loetakse kui 75% on vastatud õigesti
praktiline eksam, eksminant saab situatsioonülesande. See tuleb praktiliste võtetega lahendada, samas on osaleja suuteline põhjendama mida ja miks tegi just selliseid võtteid.

Väljastatavad dokumendid:
tunnistus, kui kirjalik ja praktiline eksam on läbitud
tõend, kui eksam on läbimata, kuid osaleja osales koolitusel täies mahus. Sel juhul on hiljem võimalik sooritada järeleksam. Eduka läbimise puhul väljastatakse tunnistus.


Koolitaja:

Andrei Kipper: manuaalterapeut, Msc

Massaaziterapeut tase VI

Viinud läbi erialaseid koolitusi nii Eestis kui ka väljaspool erinevatel tasemel osalejatele.


Palun huvilistel registreerida võimalikult varakult, sest kohtade arv on piiratud.
Küsimuste puhul saab helistada või võtta ühendust e-posti teel.

Andrei Kipper:

Tel. 56828520

meil:  ak.estom@gmail.com